Bộ gậy golf cao cấp
PGM MTG008 769$

Danh sách lớp

STT

Tên Khai Sinh

Ngày sinh

Điện thoại

Ghi chú

19

Nguyễn Tường Minh

24-07

0932244499  

20

Phạm Bình Minh

04-10


 

21

Phạm Hoàng Minh

30-06


 

22

Nguyễn Vũ Huyền Nga

03-11


 

23

Phạm Trọng Nghiệp

14-02


 

24

Đỗ Hồng Ngọc

23-07


 

25

Trần Nguyễn Ngọc

06-03


 

26

Quách Thị Kim Oanh

05-09


 

27

Phạm Đức Quang

01-10


 

28

Nguyễn Hoàng Quân

??-??


 

29

Nguyễn Viết Sơn

28-03


 

30

Nghiêm Xuân Thái

23-06


 

31

Nguyễn Văn Thành

05-01


 

32

Nguyễn Xuân Thành

26-11


 

33

Lê Phương Thảo

10-10


 

34

Lương Thị Châu Thảo

14-07


 

35

Trần Thị Hoài Thu

01-06


 

36

Nguyễn Cảnh Toàn

10-11


 

37

Nguyễn Hữu Toản

14-06


 

38

Đinh Vân Trang

16-07


 

39

Thái Thuỳ Trang

20-11


 

40

Vũ Ngọc Trung

24-12


 

41

Phạm Thanh Tùng

02-09

0933 666 333  

42

Trần Bích Vân

09-06


 

43

Nguyễn Như Vượng

04-08


 

44

Hoa Thanh Tùng

02-11

094 245 1328

 
© 2017 Hoa Tùng, Hanoi, Vietnam. All rights reserved. The use of this website is free but please do not spam me.
Email: mail@hoatung.info MobilePhone: +8494 245 1328 YM: javaem SK: debugemall GoogleID: javacem